درام فتوکپی شارپ

درام فتوکپی شارپ

در این قسمت از آموزش تعمیرات فتوکپی شارپ به روش باز کردن درام می پردازیم . طریقه باز کردن درام فتوکپی شارپ به این شکل می باشد که در جلوی تانک درام در قسمت راست آن قطعه ای فلزی شکل وجود دارد که با ۲ پیچ و چرخاندن نیم دور این قطعه فلزی و بیرون کشیدن آن درام از تانک درام جدا می شود.

 

دقت کنید که درام شارپ را با احتیاط و به آرامی از تانک درام جدا نمایید تا در تعمیرات فتوکپی درام آسیب و خراشی نبیند.

باز کردن درام فتوکپی  قیمت درام دستگاه کپی شارپ،  یونیت درام شارپ، خرید درام شارپ

فتوسل ها شارپ

در تانک درام در قسمت چپ درام و بالای درام در قسمت پایین درام ۲ عدد فتوسل قرار دارد که فتوسل اولی خراشیده شدن گوشه سمت چپ درام را هشدار می دهد و فتوسل دومی که زیر درام قرار دارد مقدار تونر جذب شده بر روی سطح درام را تعیین می نماید.

مخزن پودر ضایعات

تونر های اضافی به وسیله ی بلید از روی سطح درام پاک می شود به وسیله قطعه مارپیچی شکل به نمایندگی شارپ مخزن پودر ضایعات منتقل می شود،که با باز کردن ۲ پیچ زرد رنگ در قسمت جلوی تانک درام و سمت چپ آن و در آوردن قطعه پلاستیکی سفید رنگی با مخزن ضایعات می باشد، مشاهده می گردد و لوله ی پلاستیکی از مخزن ضایعات که محل تماس لوله پلاستیکی سفید رنگی با مخزن ضایعات می باشد، مشاهده می گردد. با چرخاندن به سمت خلاف حرکت عقربه های ساعت این دریچه آزاد می گردد. و به راحتی و با فشار دادن فتوکپی شارپ 5316 و هل دادن مخزن ضایعات به قسمت عقب تانک درام و بلا آوردن آن مخزن ضایعات از تانک درام جدا می گردد.

یونیت ظهور (Development Unit)

دولومپنت در تونر دستگاه کپی به معنی ظهور ، پیشرفت و تکامل است که خود شامل دو قسمت است:

-تونر (Toner): از مشتقات کربن است.
دولوپر (Developer): از مشتقات آهن است.

تونر و دولوپر عمل انتقال تونر بر روی سطح درام را انجام می دهد. در این قسمت یک تانک تونر و یونیت درام شارپ دولوپر وجود دارد که برای بیرون آوردن آن باید ضامن مربوط به آن را آزاد نماییم که در قسمت بعدی آموزش تعمیرات تخصصی فتوکپی به آن می پردازیم.