درام یونیت شارپ

درام یونیت شارپ

درام یونیت شارپ مختص دستگاه های فتوکپی شارپ می باشد که همانند مابقی قطعات یدکی می بایست با مدل دستگاه مورد نظر مطابق باشد .

درام یونیت شارپ
درام یونیت شارپ

درام یونیت فتوکپی همانند مابقی قطعات یدکی می بایست با مدل دستگاه مورد نظر مطابق باشد .یکی از برندهای مورد اسفاده در درام یونیت Lex Mark می باشد . و تعداد برگ های در انواع آن از ۲۰۰۰ برگ تا ۱۶۰۰۰ برگ متفاوت می باشد .

مخصوص دستگاه های پرینتر می باشد که همانند مابقی قطعات یدکی می بایست با مدل دستگاه مورد نظر مطابق باشد . برای فهمیدن مدل درام خود میتوانید از نمایندگی شارپ سوال کنید.

برای خرید  Dram Unit sharp همانند مابقی قطعات یدکی می بایست با مدل کپی شارپ  مورد نظر مطابق باشد .یکی از برندهای مورد اسفاده در Dram Unit Lex Mark می باشد . و تعداد برگ های در انواع آن از ۲۰۰۰ برگ تا ۱۶۰۰۰ برگ متفاوت می باشد . خرید وی پی ان