روش کد دهی فتوکپی شارپ

روش کد دهی فتوکپی شارپ

برای ورود به سرنوشت کد دهی در فتوکپی شارپ AR-5516 باید اول کلید # را خپگی داد سپس کلید INTERRUPT و سپس کلید C  و باز هم کلید INTERRUPT ، فقط به یاد داشته باشید که این عمل رو سریع و بدون وقفه سپریدن بدهید، بدین صورت برای روش کد دهی فتوکپی شارپ وگرنه وارد تقدیر کددهی نمی شوید.

روش کد دهی فتوکپی شارپ
روش کد دهی فتوکپی شارپ

توصیه میشود با نمایندگی شارپ تماس بگیرید، چون اینکار بیسار حساس میباشد.وقتی وارد این سرنوشت می شوید چراغ های پنل خاموش می شوند و آماده ی کد گیری از شما هستند.

در این سرنوشت شما کد اولیه خود را داده و سپس وارد تقدیر ثانویه شده و کد ثانویه را باید بزنید.

کدهای فتوکپی شارپ

مثلاً برای آزمایش همگی چراغهای پنل باید در اولیه عدد 5 را اینتر کنید و سپس عدد 1

البته این روش کد دهی در همه دستگاههای شارپ یک جور نیست و فرق می کنه، مثلاً در شارپ sf-1116 باید کد c+inteerupt+0+inteeruptرا وارد کنی لغایت وارد تقدیر کددهی شوید.

نمایندگی تعمیرات کپی

روش وارد شدن به دسته کد دهی جهت برنامه ها در نمایندگی sharp :

برای وارد شدن به این بخش بایستی کلید تغیر وضعیت رنگ رو یک بار خفگی دیتا و سپس کلید مختصر رنگ کردن را چند ثانیه نگه دارید تا علائم و چراغ های پنل بصورت چشمک زن شوند. سپس احد از کدهای اولیه که همان عدد های ستون نخست که هر کدام معرف یک برنامه می باشند (از شماره 1 الی 34) را وارد کرده و اینتر می کنید، سپس کد ثانویه رو وارد می کنیم( که معمولاً از صفر تا 6) و اینتر می کنید. و در فرجام باز کلید ناچیز رنگ کردن رو یک بار خپگی می دهیم لغایت به منوی اصلی دستگاه مفتوح گردیم. در اینجا گواه تغییرات اعمال شده می شوید. برای تعمیرات فتوکپی شارپ با ما تماس بگیرید.

کدهای کپی sharp

ما می خواهیم صدای بیب(بوق) کلید ها رو قطع کنیم، پیش درآمد کلید تغییر وضعیت رنگ را یک بار اختناق داده، سپس کلید ناچیز رنگ کردن رو چند ثانیه نگه می داریم لغایت چراغ های پنل بصورت چشمک زن شوند، حالا نوبت کد اولیه است. همان طور که در جدول ذیل تماشا می کنید برنامه ی عدد 27 برای “حجم سیگنال قابل شنیدن” معرفی شده است و وانگهی در ستون سوم در مقابل گزینه “غیرفعال” عدد 3 می باشد. بعد برآیند اینکه باید بعداز چشمک زدن شدن چراغ ها، اول عدد 27 را وارد کرده و اینتر را تنگنا دهیم و سپس شماره 3 را وارد کنیم و کلید اینتر را تنگنا دهیم. و حال تنها با تنگنا دادن همان کلید ناچیز رنگ کردن به منوی اصلی دستگاه می رویم و در اینجا دیگر کلیدها بدون صدا شده اند. آموزش تعویض دارم کپی شارپ کلیک کنید.