فتوکپی شارپ AR-M 236

فتوکپی شارپ AR-M 236[caption id="attachment_133" align="alignnone" width="426"] فتوکپی شارپ AR-M 236[/caption]23كپي دردقيقه شارپ AR23627كپي در دقيقه شارپAR276600 × 600 dpiزوم %400 × 25افزايش يك درصديسایز کاغذ A5 – A3تغذیه اتوماتيك […]

error: راست کلیک غیرفعال است