فتوکپی شارپ AR-M 236

فتوکپی شارپ AR-M 23623كپي دردقيقه شارپ AR23627كپي در دقيقه شارپAR276600 × 600 dpiزوم %400 × 25افزايش يك درصديسایز کاغذ A5 – A3تغذیه اتوماتيك سندADFاختياريميز كاست—كاست3و4 اختياريMain Memory..128MB/Page Memory..32MBدستگاه فوق وارد […]

error: راست کلیک غیرفعال است